På ESS arbetar man för fullt med analysen.

Bakgrunden till att länsstyrelsen i höstas
olycksrisken inte stoppar planerade bostadsområden på Brunnshög