: ”Surdegsbröd med kalkon och grönsaker”.

Hiroshimadagen 6 augusti

Augusta Tonning – en rösträttspionjär

Bostadsrätter kan bli hyreslägenheter på Segestrand

Idag, på 100 års jubileet av riksdagsbeslutet som gav lika rösträtt åt kvinnor och män, vill vi hylla en av alla de tusentals kvinnor som under det tidiga 1900-talet kämpade för just denna sak. Hjördis Levin, kvinnohistoriker, tecknade redan 1996 hennes porträtt i SKVs tidning Vi Mänskor. 

Lämnar populära räkmackan i Vellinge – tar en vegetarisk till SM i Stockholm

Björn Jönsson (S): "Fixar-Janne gör ett stort jobb med att förhindra fallolyckor."

Kommunpolis Jörgen Sjåstad

Fågel, fisk och mittemellan på kulturhuset Flamman - Sydsvenskan

 

Det har sagts om Augusta Tonning att hon var en sällsynt personlighet. Hon hade ett flärdlöst väsen och en ovanlig kraft att låta optimismen segra över motgångar; trötthet och besvikelse. Åter andra mera ytliga bedömare har kallat henne ett original. Låt oss titta på den levnadshistoria jag kunnat vaska fram ur de sparsamma uppgifter jag funnit om henne.

Stark och självständig

Augusta föddes den 14 augusti 1857 i Lund, där fadern var läroverksadjunkt. Fem år senare blev han kyrkoherde i Tommarp nära Trelleborg. Augusta växte upp i ett lyckligt och glatt hem. Byarna låg nära varandra och familjen umgicks livligt med grannarna, särskilt med prästfamiljerna.

Augustas styrka och självständighet gjorde sig tidigt gällande. Hon var känd för att vara fjär mot manliga beundrare, men det hade sin förklaring. Redan som barn bestämde Augusta sig för Pär Tonning, som hon lärde känna under sin skoltid i Lund. Den kärleken höll livet ut.

Fårklippning är ett teamwork som kräver både teknik och snabbhet.

emot en försäljning av Folkets hus.

De hjälper forskare få kunskap om ungas matvanor

Polisen utreder ny vårdskandal på äldreboendet

Efter en hjärtoperation, en flytt och en renovering har Novo Zeljko öppnat igen.

1879 vigdes Augusta och Pär. Denne var då fil. kand. och anställd som föreståndare för Fornbys folkhögskola i Dalarna, dit de nygifta flyttade. Där var Augusta verksam som lärarinna under åren 1883-1885. Trots den korta tiden mindes många elever hennes undervisning och frimodighet.

”Det unga Sverige”

Kritiken mot Vardaga - Sydsvenskan

Nu har Svedalas skolor fått ett extra klassrum – utomhus

Efter larmen om S:t Knut: Kommunen tvekar om att häva avtalet med Vardaga

Malmöfrisören Eva Strömblad kammade hem segern med klimattema.

Som idealet lärde, delade de unga makarna alla intressen. Pär Tonning var en frisinnad, radikal och socialt medveten man. De var förlovade och nygifta under en viktig brytningstid i Sveriges politiska och kulturella historia. Många nya och radikala idéer framförda av representanter för ”det unga Sverige” debatterades. Den unga och bildade medelklassen var ivrig att dela med sig av sina kunskaper och politiska medvetenhet till bredare lager. Sociala frågor kom i fokus.

Folkets hus i Svedala

31 oktober 2019 15:39

Min tid med ”Snoddas”. Kent Bernby berättar om turnélivet, sjunger, spelar och visar filmer.

Genom sin make fick Augusta kunskaper om världen som hon inte haft en aning om under sin skyddade uppväxttid. Hon blev feministiskt medveten och politiskt radikal. Hennes liv blev emellertid ingen dans på rosor. Den orädde maken skaffade sig snart mäktiga ovänner och redan 1885 sade han upp sin tjänst vid folkhögskolan och köpte egendomen Hästberg nära Falun. Där var det meningen att makarna skulle driva en egen flickskoleverksamhet, men planerna gick snart om intet på grund av Pär Tonnings tilltagande sjuklighet. Han kunde inte längre arbeta utan Augusta måste ensam sköta gården och lantbruket. Hon plöjde åkrarna och körde timmerlassen genom Falun utan att bry sig om vad som sades bakom skvallerspeglarna om hennes okvinnlighet. Shopkins Cutie bilar massa Bilar noggrann 34 - Många 34 bilar