Så fick årets företagare butiken att lyfta

Personal ingrep och släckte elden i en lövhög utanför boendet.
Befolkningen i Svedala växer i lägre takt än kommunen tidigare räknat med.