Frankrike utgår från att den avlidne vill bli organdonator.

Sexköp får V att vilja vedergälla. - Sydsvenskan
Läsarbrev om liberal opinion, skattereform och lasarett.