26 september 2019 16:51

om haven och om jordens frusna ytor presenterades för några veckor sedan.
. Något att minnas också i andra delar av samhället, där fördomar skymmer den enskilda människan.