Om man, som Leijnse tycks vara,

Så ska Lommas stationsområde se ut om ett år
Prat har räddat henne genom livets kriser - Sydsvenskan